I Beauty Zone har vi tre kerneværdier: Diskretion, erfaring og troværdighed.

Rynkebehandling med Botox


Botulinumtoxin A er et stof, som har den egenskab, at det kan afslappe muskelfibre. Botox har igennem mange år været anvendt til behandling af muskelkramper.


Når stoffet Botulinumtoxin A injiceres i rynker i ansigtet, som skyldes muskelaktivitet (mimiske rynker), afslappes disse. 

Botox forhindrer frigivelse af signalstoffer mellem nerve og muskel, hvilket fuldstændig afslapper musklen.  Når musklen ikke kan trække huden, så glattes hudfolderne ud.

Ansigtet har mere end 10 individuelle muskler, som i tæt samspil giver udtryk for følelser som forelskelse, vrede og glæde. Overaktivitet i musklerne kan give et misvisende indtryk.

Et vredt eller afvisende udtryk kan få os til at virke reserveret. Muskelspændinger i panden og omkring øjnene signalerer stress, bekymring, aldring og manglende overskud. Ved at injicere de mimiske muskler med Botox afslappes de, huden udglattes og man gør et mere imødekommende og yngre indtryk.

Det er en balancegang, da vi samtidigt vil bevare evnen til at udtrykke os mimisk - f.eks rynke panden når børnene er ved at gå over stregen. Behandling med Botox kræver en individuel vurdering - ansigtsmimikken er jo noget meget personligt.

Før/efter

Behandlingsforløbet


Før din behandling

Ifølge bekendtgørelsen fra Sundhedsstyrelsen skal du modtage både en skriftlig og en mundtlig information om behandlingen af vores dermatolog Peter Wendelboe. Derefter skal der minimum gå 2 dage før behandlingen kan finde sted. Ved forundersøgelsen, hvor den mundtlige information vil finde sted, er du meget velkommen til at tage en ven eller veninde med. Konsultationen hjælper dig med at bringe klarhed over hvilken behandling, der er den bedste for dig og hvilke eventuelle reaktioner, der kan opstå efter behandlingen.

Du bør altid gøre opmærksom på dine eventuelle tidligere behandlinger eller sygdomme før en behandling.Før selve behandlingen afrenses huden, og der injiceres herefter få dråber botox i de muskler, hvor man ønsker effekt. Behandlingen foretages uden bedøvelse og tager kun få minutter. Der ses kun let og kortvarig rødme efter behandlingen. Behandlingen udføres kun af special uddannet sygeplejersker i Beuaty Zone.

Efter din behandling

Virkningen indtræder gradvist i løbet af 5-10 dage og maksimalt efter 14 dage. Den første Botox injektion virker mellem 3-5 måneder. Ved næste injektion i samme område vil effekten ofte øges med ca. 1 måned, således at de fleste har behov for behandling ca. to gange årligt.

Det kan i starten føles lidt mærkeligt, da man jo pludselig ikke kan bruge den muskel, man tidligere har spændt.Oftest giver behandlingen en god og tydelig reduktion i de mimiske rynker. Effekten kan dog variere fra person til person. Nogle skal have større mængder af stoffet end andre for at få effekt. Der vil være nogle få personer, som ikke er modtagelige for behandlingen, formentlig fordi de har antistoffer, der neutraliserer stoffets effekt.

I få tilfælde kan der opstå en lille blødning under huden som bliver til et blåt mærke. For at forhindre, at Botox påvirker andre muskler i området, bør man undgå at berøre det behandlede område de første 12 timer efter behandlingen.

Man kan gå på arbejde umiddelbartlige efter behandlingen. Der kan optræde let hævelse eller rødme efter behandlingen. Nogle oplever forbigående hovedpine efter behandlingen. I sjældne tilfælde kan musklen til det øvre øjenlåg påvirkes. Dette er ikke en permanent tilstand, men vil aftage over nogle uger.Hvis du er gravid eller ammer må du ikke få behandling med Botox. Hvis der er infektion i huden i området omkring behandlingsstedet skal behandlingen udskydes til infektionen er væk.

NB: Du må ikke give blod en uge efter behandling.


Danmarksgade 41, 9900 Frederikshavn

tlf. 28 26 60 64


Beauty Zone er et lille univers beliggende i Frederikshavn Vendsyssel i Nordjylland, hvor effektive skønhedsbehandlinger og kosmetiske behandlinger tilbydes. I Beauty Zone har vi tre kerneværdier: Diskretion, erfaring og troværdighed. Vi er eksperter i at skabe et naturligt og smukt resultat.

Det praktiske


Beauty Zone Kosmetisk Klinik © Copyright 2020. All Rights Reserved. Politik om beskyttelse af personlige oplysninger